IKAS KOMUNITATE Programaren mintegian egindako materialak:
1.-Grupos Interactivos: (características, actividades, dinamización de sesiones, organización y coordinación, adaptaciones al modelo, estrategias
2.- Grupos interactivos/ Talde elkarreragileak: Saioak eta jarduerak programatzea, lanerako pautak eta taldeen dinamizazioa, jarduerak eta eginkizunak aukeratzea eta diseinatzea, talde elkarreragileen saioak: adibideak (HH, LH, DBH). Euskeraz eta Gaztelaniaz
Programción de sesiones y actividades, pautas de trabajo y dinamización de grupos, selección y diseño de tareas, ejemplos de sesiones (Infantil, Primaria y Secundaria). Euskera y Castellano


3.-Grupos interactivos: resumen proporcionado por el Programa de Comunidades de Aprendizaje

3.-Talde elkarreragileak: Ikas Komunitate Programatik erabilitako laburpena


B08 Berritzegunean egindako materialak:
1.-Ikastetxean Talde Elkarreragilekin lotutako hainbat erabakiak hartzeko gida bat (IPC prestatzeko baliogarria)
2.-Talde Elkarreragilei buruzko GOGOETA egiteko gida (zailtasunak aztertzeko eta konponbideak bilatzeko)
3.-Ikas Komunitate proiektuan komunitate osoaren partaidetzak garrantzi handia du. Dokumentu honetan familien partaidetza bultzatzeko orientabide batzuk eskaintzen dira (zertan, nola...)

4.-Ikas Komunitate proiektuan bolondresek garrantzi handia dute. Dokumentu honetan beraien papera bideratzeko orientabide batzuk eskaintzen dira (zertarako erabili, non bilatu, beraien prestakuntza...)

5.-Helduaren rola: Ikas Komunitate proiektuaren metodologian talde elkarreragileak erabiltzen dira. Talde bakoitzean heldu bat egon behar da, baina zer egin eta zer ez du egin behar helduak? Dokumentu hauetan ideia batzuk eskaintzen dira. Bigarren dokumentuan, (azpaldian Programatik sortu zena) "ezaguera instrumentalak finkatzen lagundu/ayudar a afianzar los conocimientos instrumentales" atala agertzen da. Hor ideia batzuk bildu dira, baina kontutan izan behar dugu laguntza hau neurri batean bakarrik izango dela, bolondresen ahalmenaren arabera.